รวมสื่อการเรียนการสอน ที่จะเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เพิ่มขึ้น มีภาพประกอบ ดนตรี สีสันสวยงาม ทำให้เข้าใจง่าย.