วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติกาารเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา Coaching Teams และจัดทำตารางการนิเทศติดตามของเครือข่าย Supervisor Teams ระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากระยะที่ 2 เพื่อสรุปรวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ร่างรูปแบบกรอบความคิดแต่ละระดับดังนี้
1.กลุ่ม สพป.สท เขต 1 "รูปแบบการนิเทศ Coacing Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 3ส2ย"
2.กลุ่ม สพป.สท.2 "รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการที่ส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : 2A 2D 2S 2E Model"
3.กลุ่ม สพม.38 "รูปแบบการนิเทศ .38 โมเดล(จุดนัดพบห้องเรียน/โรงเรียน)"
4. กลุ่มสังกัดอบจ.สุโขทัย, เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี, เทศบาลสวรรคโลก, สำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย "รูปแบบการนิเทศแบบ Coacing เพือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นสุโขทัย"
และยังได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ สังกัด สพม.40 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้อีกครั้ง ณ ห้องประชุม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมืองสุโขทัย...(ศน.จันทวรรณ ทองคำ...ภาพ/ดร...ระย้า...ข่าว/อัญชลี...รายงาน)

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต…

12-07-2562 Hits:879 ข่าว ประกาศ ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย - avatar ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

02-07-2562 Hits:145 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  

Read more

ประกวดราคาก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการ…

01-07-2562 Hits:96 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สามารถ download เอกสารได้ที่นี่

Read more

การต่อใบอนุญาตต่อใบประกอบวิชาชีพ

27-06-2562 Hits:129 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องรีบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562โดยสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ทำได้สองทาง คือ1.ผ่านระบบ KSP...

Read more

ร่างเอการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสำนักง…

27-06-2562 Hits:88 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ร่างเอการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (รับฟังคำวิจารณ์)

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนั…

26-06-2562 Hits:83 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (รับฟังคำวิจารณ์)

Read more

ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ดูแลพืช…

28-04-2562 Hits:151 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุขของประชาชนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อพันธ์ไม้และอุปกรณ์กา…

05-04-2562 Hits:126 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุขของประชาชนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์

Read more

ประกวดราคาคอมพิวเตอร์

25-02-2562 Hits:157 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยวิธีปรระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แ…

18-02-2562 Hits:141 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Read more

แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งกรอกข้อมูล

15-02-2562 Hits:198 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย กรอกข้อมูลลงในแบบติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน และแบบการสอบทานกำกับดูแลฯ และจัดส่งคืนมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทาง E-mail :  por_766@hotmail.com       ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีป…

31-01-2562 Hits:262 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 30 มกราคม 2562

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

24-01-2562 Hits:141 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมิน…

22-01-2562 Hits:1203 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื…

11-01-2562 Hits:932 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

Read more

การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนื…

18-07-2562 Hits:162 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย - avatar ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา...

Read more

ครูดีไม่มีอบายมุข62

07-07-2562 Hits:79 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

การส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ป...

Read more