ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสื…

 วันอังคารที่ 23 ก.ค.2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยนายลือชัย ชูนาคา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ที่จะจัดงานขึ้นระหว่าง...

Read more

ประชุมปฏิบัติการชุมชนแห่งการเร…

ประชุมปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน PLC (Professional Learning Community) สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน LS     วันเสาร์ที่ 20 ก.ค.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุม...

Read more

สุโขทัยรับมอบเงินกองทุนเพื่อคว…

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์บริหารจัดการอำเภอเพื่อสร้างรูปแบบความร่วมมือในด้านการลดควา...

Read more

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป...

Read more

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาไปถวายเทียนพรรษาที่วัดศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง ...

Read more

พิธียกระดับคุณธรรมความโปร่งใสป…

  วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีการดำเนินการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีการทำบันทึกข้...

Read more

ศธจ.สุโขทัย ร่วมนำเสนอผลงาน TO…

  วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:06 น. นายลือชัย ชูนาคาศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมนำเสนอผลงานโครงการ To Be Number One จังหวัดสุโขทัย โดยการนำของนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขท...

Read more

ศธจ.สุโขทัย ประชุมข้าราชการและ…

  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา14.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคลากรทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข...

Read more

ติดตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเ…

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมนิเทศ ติดตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

Read more

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต…

12-07-2562 Hits:879 ข่าว ประกาศ ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย - avatar ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

02-07-2562 Hits:146 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  

Read more

ประกวดราคาก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการ…

01-07-2562 Hits:96 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สามารถ download เอกสารได้ที่นี่

Read more

การต่อใบอนุญาตต่อใบประกอบวิชาชีพ

27-06-2562 Hits:129 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องรีบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562โดยสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ทำได้สองทาง คือ1.ผ่านระบบ KSP...

Read more

ร่างเอการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสำนักง…

27-06-2562 Hits:88 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ร่างเอการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (รับฟังคำวิจารณ์)

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนั…

26-06-2562 Hits:83 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (รับฟังคำวิจารณ์)

Read more

ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ดูแลพืช…

28-04-2562 Hits:151 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุขของประชาชนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อพันธ์ไม้และอุปกรณ์กา…

05-04-2562 Hits:126 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุขของประชาชนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์

Read more

ประกวดราคาคอมพิวเตอร์

25-02-2562 Hits:157 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยวิธีปรระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แ…

18-02-2562 Hits:141 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Read more

แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งกรอกข้อมูล

15-02-2562 Hits:198 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย กรอกข้อมูลลงในแบบติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน และแบบการสอบทานกำกับดูแลฯ และจัดส่งคืนมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทาง E-mail :  por_766@hotmail.com       ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีป…

31-01-2562 Hits:262 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 30 มกราคม 2562

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

24-01-2562 Hits:141 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมิน…

22-01-2562 Hits:1204 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื…

11-01-2562 Hits:932 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

Read more

การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนื…

18-07-2562 Hits:162 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย - avatar ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา...

Read more

ครูดีไม่มีอบายมุข62

07-07-2562 Hits:79 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

การส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ป...

Read more