ประกวดราคาคอมพิวเตอร์

25-02-2562 Hits:35 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยวิธีปรระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แ…

18-02-2562 Hits:27 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Read more

แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งกรอกข้อมูล

15-02-2562 Hits:67 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย กรอกข้อมูลลงในแบบติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน และแบบการสอบทานกำกับดูแลฯ และจัดส่งคืนมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทาง E-mail :  por_766@hotmail.com       ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีป…

31-01-2562 Hits:68 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 30 มกราคม 2562

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

24-01-2562 Hits:38 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมิน…

22-01-2562 Hits:1022 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื…

11-01-2562 Hits:741 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

Read more

แก้ไขประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา

07-01-2562 Hits:465 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

Read more

ประกวดราคาคอมพิวเตอร์

04-01-2562 Hits:44 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Read more

รับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา

27-12-2561 Hits:1193 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 รายละเอียดโปรดคลิ๊กที่ ไฟล์แนบ  

Read more

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเต…

26-12-2561 Hits:61 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ( Terms of Reference : TOR ) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ   

Read more

ร่างประกาศครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต…

25-12-2561 Hits:67 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ร่างประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ

21-12-2561 Hits:55 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณ์โฆษณาและเผยแพ…

21-12-2561 Hits:44 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณ์โฆษณาและเผยแพร่

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณ์สำนักงาน 10 ร…

21-12-2561 Hits:47 ข่าว ประกาศ Super User - avatar Super User

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณ์สำนักงาน 10 รายการ 

Read more

script type="text/javascript" src="http://www.kroobannok.com/sharenews_utf8.js"> kroobannok.com อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213